Om læreverket

Norsk på 1–2–3 er et begynnerkurs i norsk for studenter og voksne innvandrere. Her finner du basisvokabular, vanlige uttrykk fra dagliglivet, muntlige øvelser og innføring i norsk grammatikk. Nye ord og grammatiske forklaringer er oversatt til engelsk, og læreverket passer derfor både til undervisning i klasser og til selvstudium for dem som har noe kjennskap til engelsk fra før. Læreverket har rask progresjon.

Norsk på 1–2–3 består av

  • tekstbok med oppgaver, grammatiske forklaringer, minigrammatikk og ordlister: ISBN 978-82-02-53078-5
  • nettsted med øvingsoppgaver og lærerressurs: Norsk123.cdu.no
  • lydinnspillinger til læreverket: Norsk på 1–2–3 Lyd

Mer informasjon om læreverket og bestilling: cdu.no