Åpningsbilde kapittel 1 smalt
iStock.com/PeopleImages

Kapittel 1 Hyggelig å treffe deg!

Her finner du tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Norsk på 1–2–3 (side 9–20). Hør også på lydsamlingene og øv på riktig uttale. Lytteoppgavene under "Vedlegg" gir deg øvelse i å forstå muntlig norsk. Lydfiler ligger i Norsk på 1–2–3 Lyd (Audio).

Chapter 1 Nice to meet you
Here you will find additional tasks for chapter 1 of Norsk på 1–2–3 (pp 9–20). You can also listen to "Lydsamling" (audio collection) and practise correct Norwegian pronunciation. The listening tasks ("Vedlegg") provide opportunities to practise understanding oral Norwegian. Find recordings in Norsk på 1–2–3 Lyd (Audio).