Åpningsbilde kapittel 2 smalt
iStock.com/PhotoTalk

Kapittel 2 En tur til byen

Her finner du tilleggsoppgaver til kapittel 2 i Norsk på 1–2–3 (side 21–43). Hør også på lydinnspillingene og øv på riktig uttale. Lytteoppgavene under "Vedlegg" gir deg øvelse i å forstå muntlig norsk. Lydfiler ligger i Norsk på 1–2–3 Lyd (Audio).

Chapter 2 A trip to town
Here you will find additional tasks for chapter 2 of Norsk på 1–2–3 (pp 21–43). You can also listen to "Lydsamling" (audio collection) and practise correct Norwegian pronunciation. The listening tasks ("Vedlegg") provide opportunities to practise understanding oral Norwegian. Find recordings in Norsk på 1–2–3 Lyd (Audio).