Åpningsbilde kapittel 3 smalt
iStock.com/TomasSereda

Kapittel 3 Til Tromsø med varme klær

Her finner du tilleggsoppgaver til kapittel 3 i Norsk på 1–2–3 (side 35–46). Hør også på lydsamlingene og øv på riktig uttale. Lytteoppgavene under "Vedlegg" gir deg øvelse i å forstå norsk muntlig. Lydfiler ligger i Norsk på 1–2–3 Lyd (Audio).

Chapter 3 Off to Tromsø with warm clothes
Here you will find additional tasks for chapter 3 of Norsk på 1–2–3 (pp 35–46)). You can also listen to "Lydsamling" (audio collection) and practise correct Norwegian pronunciation. The listening tasks ("Vedlegg") provide opportunities to practise understanding oral Norwegian. Find recordings in Norsk på 1–2–3 Lyd (Audio).