Åpningsbilde kapittel 9 smalt
iStock.com/gronimo

Kapittel 9 Familie

Her finner du tilleggsoppgaver til kapittel 9 i Norsk på 1–2–3 (side 111–120). Hør også på lydsamilngene og øv på riktig uttale. Lytteoppgavene under "Vedlegg" gir deg øvelse i å forstå muntlig norsk. Lydfilene ligger i Norsk på 1–2–3 Lyd (Audio).

Chapter 9 Family
Here you will find additional tasks for chapter 9 of Norsk på 1–2–3 (pp 111–120). You can also listen to "Lydsamling" (audio collection) and practise correct Norwegian pronunciation. The listening tasks ("Vedlegg") provide opportunities to practise understanding oral Norwegian. Find recordings in Norsk på 1–2–3 Lyd (Audio).