Åpningsbilde kapittel 10 smalt
iStock.com/DragonImages

Kapittel 10 Hverdag og fest

Her finner du tilleggsoppgaver til kapittel 10 i Norsk på 1–2–3 (side 121–132). Hør også på lydsamilngene og øv på riktig uttale. Lyttesamlingene under "Vedlegg" gir deg øvelse i å forstå muntlig norsk. Lydfiler ligger i Norsk på 1–2–3 Lyd (Audio).

Chapter 10 Everyday life and special occasions
Here you will find additional tasks for chapter 10 of Norsk på 1–2–3 (pp 121–132). You can also listen to "Lydsamling" (audio collection) and practise correct Norwegian pronunciation. The listening tasks ("Vedlegg") provide opportunities to practise understanding oral Norwegian. Find recordings in Norsk på 1–2–3 Lyd (Audio).