Åpningsbilde kapittel 11 smalt
iStock.com/CasarsaGuru

Kapittel 11 Skole og universitet

Her finner du tilleggsoppgaver til kapittel 11 i Norsk på 1–2–3 (side 133–144). Hør også på lydsamlingene og øv på riktig uttale. Lytteoppgavene under "Vedlegg" gir deg øvelse i å forstå muntlig norsk. Lydfiler ligger i Norsk på 1–2–3 Lyd (Audio). 

Chapter 11 Going to school and university
Here you will find additional tasks for chapter 11 of Norsk på 1–2–3 (pp 133–144). You can also listen to "Lydsamling" (audio collection) and practise correct Norwegian pronunciation. The listening tasks ("Vedlegg") provide opportunities to practise understanding oral Norwegian. Find recordings in Norsk på 1–2–3 Lyd (Audio).