Åpningsbilde kapittel 13 smalt
iStock.com/ElisabethOstensvik

Kapittel 13 Litt om Norge

Her finner du tilleggsoppgaver til kapittel 13 i Norsk på 1–2–3 (side 157–170). Hør også på lydsamlingene og øv på riktig uttale. Lytteoppgavene under "Vedlegg" gir deg øvelse i å forstå muntlig norsk. Lydfiler ligger i Norsk på 1–2–3 Lyd (Audio).

Chapter 13 A few facts about Norway
Here you will find additional tasks for chapter 13 of Norsk på 1–2–3 (pp 157–170). You can also listen to "Lydsamling" (audio collection) and practise correct Norwegian pronunciation. The listening tasks ("Vedlegg") provide opportunities to practise understanding oral Norwegian. Find recordings in Norsk på 1–2–3 Lyd (Audio).