Trykk på 2. stavelse

  • butikk - Hun jobber i butikk. 0:04
  • musikk - Hun er glad i musikk. 0:04
  • konsert - De vile gå på konsert. 0:04
  • modell - Dette er siste modell. 0:04
  • perfekt - Den passer perfekt. 0:04
  • kontakt - Vi har ikke så mye kontakt. 0:04
  • august - De kommer i august. 0:04
  • student - Hun gleder seg til å bli student. 0:04