Intonasjon, helsetninger: lytt og gjenta

  • De kommer i dag. 0:02
  • De kommer ikke i dag. 0:02
  • Han jobbet i natt. 0:02
  • Han jobbet ikke i natt. 0:03
  • Hun liker seg på kurset. 0:03
  • Hun liker seg ikke på kurset. 0:03
  • Hvordan føler du deg? 0:02
  • Jeg føler meg ikke bra. 0:02
  • Når skal dere gifte dere? 0:02
  • Vi skal ikke gifte oss. 0:02