Spørsmål: lytt og gjenta

  • Hva heter du? 0:02
  • Hvem snakker du med? 0:02
  • Hvor kommer du fra? 0:02
  • Hvilke språk snakker du? 0:03
  • Forstår du engelsk? 0:02
  • Snakker du arabisk? 0:02
  • Kommer du fra Syria? 0:02